LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

S'ha sol.licitat autorització per a la publicació de les imatges - 13.11.04- (pàgines de simbologia i serveis). No s'ha rebut cap resposta.

Aquí hi tenim el plànol de la planta distribució d'un habitatge. Observem alguns detalls: Els dormitoris estan separats físicament de la sala d'estar per un passadís i la corresponent porta. Els dormitoris tenen a prop un lavabo. La cuina, malgrat que està a prop de la sala d'estar -això és bo-, té l'inconvenient que comparteix el mateix passadís que les habitacions. Tots sabem que la cuina és una font "inesgotable" d'olors. Tanmateix, l'olor generada pot passar per l'escala al pis superior.
Aprofitem el moment per observar les parets. Hi ha parets més gruixudes (parets mestres o portants) la funció de les quals és soportar el pes de l'habitatge i els envans que la seva funció només és la de separar dependències.
A sota els pots veure.

Aquí hi tenim la representació de portes, finestres i parets. Nosaltres preferim les portes de 80 cm d'amplada per l'interior de la casa i 90 ~100cm la porta principal d'entrada. Quan comprem un habitatge som joves, la salut ens acompanya i no trobem dificultats en la mobilitat quan adquirim la nostra casa dels somnis. Amb el pas dels anys, un accident, malaltia o per l'efecte de l'envelliment, ens podem trobar amb la necessitat d'utilitzar la cadira de rodes.Vols veure un cas real?. Si no hem pensat amb això és possible que el nostre habitatge no s'adapti a les noves necessitats. De vegades les obres d'adaptació no es poden fer si necessitem moure parets mestres o reduir l'amplada de les columnes de l'estructura, o vivim en un sisè pis...

He posat una imatge d'un lavabo adaptat a les minusvalies. La porta d'accés fa un metre d'amplada, cosa que permet girar la cadira de rodes en la mateixa porta d'accés, facilitant-ne la mobilitat. Recordem que la persona amb minusvalía física ha de sortir de la seva cadira de rodes per tal d'accedir al vàter. Cal suficient espai a un costat per poder aproximar-se al màxim. Els passamans són per ajudar-se. Encara que la normativa no ho digui i la persona minusvàlida vagi sola, trobo a faltar una cadena des de la cual es pugui demanar auxili. Un mareig, una rampa, un dolor...poden impossibilitar el desplaçament.

Més imatges de la simbologia normalitzada. No tindreu problemes perquè tenen el nom corresponent. A la part inferior esquerre està dibuixada l'escala gràfica. Aquest tipus d’escala ens ajuda en la lectura dels mapes i plànols i poder veure ràpidament les distàncies reals. Podem fer una mesura aproximada amb el compàs que té dues punxes, posant una de les punxes on està el 0 i l'altra on està l'1, sabrem la distància real si anem comptant els cops que el necessitem posar per fer la mesura. En el cas d'aquest dibuix, si necessitem posar dos cops el compàs, tindrem dos metres.Elements que podem trobar a les cuines. Hem de tenir en compte que les mides dels mobles estan "normalitzades", així, tots els mobles tenen 60 cm de profunditat. També es poden fer, evidentment, d'altres mides que s'adaptin millor als espais de l'habitatge. No està de més, recordar la conveniència d'utilitzar aparells elèctrics per la seva major seguretat en front dels que utilitzen gas natural o butà/propà, i, a més, ens estalviem revisions.
Elements que podem trobar als lavabos. L'escala
gràfica representada et pot servir per dibuixar al teu plànol. El tamany mínim del lavabo està entre els 1,5 - 2m2 útils. Amb altres paraules, hi ha d'haver suficient espai perquè hi càpiga un inodor (vàter), un rentamans i una dutxa de mínim 75 cms.

El lavabo també és una font inesgotable d'olors, malgrat que la normativa no obliga a tenir finestres...si podeu, que tingui finestres !


Més simbologia normalitzada. Els elements que apareixen en aquesta imatge com a la següent, no s'han de dibuixar al plànol però és bo tenir més informació.

És necessari disposar d'una simbologia normalitzada per poder interpretar els plànols es facin on es facin per la/les persones que l'han de portar a terme. Tanmateix, per això existeix el S.I. (Sistema Intenacional de Mides) perquè seria un desgavell a l'hora de posar-se d'acord en les mides, pesos, volums...

Ja fa molt que es va acordar utilitzar els mateixos signes pels nombres.


Per últim, recordar que el plànol que estem més habituats a veure és el de la planta de distribucio però també és necessari disposar de més plànols per construir un habitatge: d'estructura, perfil, instal.lació elèctrica, gas, calefacció, de coberta, xarxa sanejament, clavegueram...

Ell webmaster agraeix la divulgació d'aquesta pàgina en el següent link: http://www.lamiranda.info/tecno3/simbols.htm#Educar
ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE
Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.