LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

RESIDUS RADIOACTIUS. RESIDUS NUCLEARS

El combustible utilitzat en les centrals nuclears és urani que, en fissionar-se, produeix energia i origina uns residus, igual que una combustió qualsevol. La diferència fonamental consisteix en què alguns residus d'urani són radioactius i tots sabem la perillositat que això representa per la vida del planeta.

Els residus radioactius poden classificar-se, segons el seu estat físic, en sòlids, líquids i gasosos i, segons la seva activitat, en residus d'alta, mitjana i baixa activitat. de fet, en les centrals nuclears, el 90% dels residua són líquids i gasosos de baixa activitat. Els residus sòlids poden ser de baixa activitat (roba, guants...), i de mitjana activitat (filtres, reixetes que s'han destinat al tractament de residus líquids i gasosos) i d'alta activitat ( els productes de la fissió que es troben dins de les barres de combustible).

Periòdicament es procedeix a la recàrrega del combustible de la central: s'extreuen els elements combustibles i esgotats i es substitueixen per elements nous capaços de seguir generant més energia en condicions normals. A sobre d'aquestes paraules tenim una imatge de la sala de control d'una central nuclear.

Els elemnts amb combustible ja esgotat s'extreuen del reactor i s'emmagatzema temporalment, uns sis mesos, en piscines de formigó plenes d'aigua i situades dins la central. Aquesta doble pantalla de formigó i aigua impedeix el pas de les radiacions, al temps que els residus dipositats van perdent bona part de la seva activitat.

Després del període de'emmagatzament provisional, es procedeis al transport d'aquests residus a instal.lacions de tractament o al seu emmagatzament definitiu. Aquest transport es realitza en contenidors especials, folrats de gruixudes parets d'acer i plom, el que evita el risc d'irradiació a les persones properes a ells. A més, els contenidors poden suportar riguroses proves de xoc, foc i immersió.

En les instal.lacions de reelaboració es procedeix a recuperar bona part de l'urani utilitzat a les centrals i, també, del plutoni produït, que s'utilitzen en la fabricació de nous elements combustibles. Després de la seva recuperació, queden petits volums de residus d'alta activitat que són solidificats en una matriu de vidre (material molt resistent a la corrossió i a l'humitat), inclosos en formigó i encapsulats dins de dipòsits d'acer.

Una Central d'un milió de kilovats produeix a l'any de 200 a 500 metres cúbics de residus. La reelaboració deixa aquesta xifra en 15 metres cúbics de líquids d'alta activitat què, a més, queden reduïts a 2 o 3 metres cúbics solidificats.

Les càpsules d'acer s'emmagatzemen de forma definitiva en mines profundes situades en formacions geològiques estables de tipus salí o calcari perquè la seva estructura geològica s'ha mantingut estable en períodes de milions d'anys i que manquen de corrents salines d'aigua que poguessin provocar corrossions. Queda, aparentment, assegurada l'estabilitat del seu emmagatzematge.

Però, què es fa amb els altres residus: gasosos, líquids i sòlids de mitjana i baixa activitat?

Els gasos i líquids radioactius produïts en una central nuclear són tractats, filtrats i retinguts utilitzant diferents mecanismes i procediments i, aleshores, separats, concentrats i solidificats amb ciment, quitrà o cendres dins de bidons d'acer. Aquests bidons són guardats primer en magatzems provisionals de la mateixa central i després en instal.lacions definitives: mines o trinxeres hormigonades. Un procediment semblant es segueix amb els residus sòlids de baixa i mitjana activitat.

I què es fa a l'estat espanyol?

De moment i després de 38 anys d'activitat, la central nuclear José Cabrera d'Almonacid de Zorita (Guadalajara), la més antiga de l'Estat espanyol, aturà la seva potència i a mitja nit (23.30) arribà a zero el dia 30 d'abril de 2006.

Aquest tancament, reclamat des de fa anys, fou molt celebrat pels ecologistes i els partits d'esquerra, que exigiren que la resta de centrals a l'Estat també tinguin la mateixa sort.A dos quarts de dotze de la nit la seva potència va arribar a zero. Així, s'ha convertit en la primera central que tanca les portes de manera programada, dos anys abans que acabés la seva vida útil. Al mateix lloc, hi ha previst construir-hi una central tèrmica de cicle combinat, cinc vegades més potent que la nuclear.

El tancament progressiu començà a les 17.30 hores, amb una baixada de generació des dels 122 MW a un ritme de 20 MW cada hora fins a les 23.30, amb la qual cosa la central reduí la seva càrrega fins a realitzar la desconnexió de la xarxa elèctrica per procedir, immediatament després, a l'aturada del reactor. La central, que en els tres anys posteriors a l'aturada continuarà sent propietat d'Unió Fenosa, haurà de començar un complex procés de desmantellament que no conclourà fins a 2015 i costarà 170 milions d'euros.

La plataforma Zorita ni un any més, integrada per partits polítics com PSOE, IU, Tierra Comunera, organitzacions ecologistes, sindicals, veïnals i culturals brindaren amb cava per celebrar la clausura de la central nuclear. Si bé totes les organitzacions es mostraren satisfetes i alegres amb el tancament de Zorita, no faltaren les veus crítiques amb la política energètica del Govern.

A Catalunya ja teniem "experiència" amb el tancament de centrals nuclears quan Vandellós I es va tancar pels problemes que contínuament tenia.

RECICLATGE DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

Els elements combustibles esgotats de les centrals nuclears s'envien a l'estranger per a la seva reelaboració.

A Hornachuelos (Córdoba) hi ha una antiga instal.lació que havia estat una mina, on s'emmagatzemen els residus que no es poden tornar a utilitzar: material clínic, encapsulat en bidons. Però, segons els "Ecologistas en Acción", això no és tan senzill ja que la informació des de les empreses elèctriques és força parcial. A continuació tenim una notícia de premsa que ens pot aportar més informació sobre aquest aspecte.

L'emmagatzematge de residus nuclears en el Cabril va ser il·legal. El Tribunal Suprem falla a favor d'Ecologistas en Acción.

El Tribunal Suprem considera que va ser il·legal l'enviament de residus de centrals nuclears als mòduls d'emmagatzematge de Sierra Albarrana (Còrdova), conegut com El Cabril. Ecologistas en Acción va interposar el recurs en 1989, el Tribunal Superior de Justícia va fallar al seu favor en 1996 i ara el Tribunal Suprem confirma la sentència. Al juny de 1996 el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar il·legal l'emmagatzematge de residus procedents de centrals nuclears de Zorita (Guadalajara), Garoña (Burgos) i Ascó (Tarragona) en els mòduls d'emmagatzematge de "El Cabril". Amb aquesta fallada el Tribunal donava la raó a Ecologistes en Acció que havia iniciat la via contenciós-administrativa feia més de set anys. La sentència va donar per bons els arguments de l'organització ecologista que considerava que els mòduls d'emmagatzematge de "El Cabril" estaven llicenciats com "Instal·lació Radioactiva" segons l'establert pel reial decret 2869/1972. Aquestes instal·lacions no podien emmagatzemar residus produïts per centrals nuclears ja que aquests deuen emmagatzemar-se en "Instal·lacions Nuclears". Els tràmits legals per a llicenciar una instal·lació nuclear són molt més llargs i inclouen processos d'informació pública ja que els riscos associats són també molt majors. El Tribunal Superior de Justícia va considerar il·legal l'emmagatzematge de més de 5.000 bidons de residus de mitjana i baixa activitat procedents de les centrals nuclears que es van realitzar entre 1989 i 1992. En aquelles dates els magatzems d'aquests residus de Zorita, Garoña i Ascó estaven saturant-se i ENRESA i el Ministeri d'Indústria i Energia van adoptar la decisió de traslladar-los a "El Cabril" amb la finalitat d'evitar noves despeses als propietaris de les centrals. La sentència va ser recorreguda pel ministeri d'Indústria i ENRESA davant el Tribunal Suprem, que ha fallat:

a) La il·legalitat de la situació creada en aquesta data a conseqüència de l'emmagatzematge de residus nuclears procedents de centrals nuclears en la instal·lació d'emmagatzematge de residus radioactius situada en Sierra Albarrana, terme municipal d'Hornachuelos.

b) La procedència de la clausura només d'aquella part de la instal·lació on s'emmagatzemaven dits residus nuclears. Font: ECOLOGISTES EN ACCIÓ Enllaç: http://www.ecologistasenaccion.org/

ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE

Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.