LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTEE

Web personal de Manel Debés

Per començar...la crisi dels joves.

1.- Com actuen els joves catalans en una classe? Augmenta, segons el professorat, l'actitud de passotisme entre els joves i també la contestatària. La d'anar contra la norma per norma. Els educadors constaten que cada vegada es deu parar més la classe per a donar instruccions individualitzades, perquè els alumnes estan educats en l'egoisme.
2.- Quines pautes poden guiar als educadors per a detectar a un alumne amb problemes d'adaptació social? En general, solen tenir un entorn familiar inestable, que es tradueix en una falta de valors i actituds. Això comporta que tinguin problemes per a destriar el que està dintre de la norma social. Això implica una impossibilitat de relacionar-se amb el seu entorn i en la majoria de casos també experimenten fracàs escolar. Un percentatge molt elevat d'aquests joves tampoc té treball i no mostra cap interès en tenir-lo.
3.- Els centres educatius haurien d'assumir el rol de la família d'educar als alumnes en valors socials? La comunitat educativa constata que la seva funció és ensenyar continguts i no socialitzar. Aquesta funció, segons els professors, és inalienable a la família. Els educadors consideren que ja han assumit massa funcions que no els corresponen com l'educació sexual o la prevenció de consum de drogues. Si la família opta per continuar delegant les seves funcions cada vegada haurà més situacions de crisis entre els adolescents.

Hi ha una dita que diu "més val prevenir que curar".

Els que tenim fills en edat escolar sabem el que costa que el nostre fill estudiï i no passi el temps enganxat a la "Play", al "Tibia"o al "Messenger". No tots els fills són iguals, per descomptat, però estereu d'acord en mi que molts són estereotips del nen actual: un nen enganxat permanentment a les noves tecnologies. Enganxar-se esdevé una cosa molt fàcil perquè substitueix el pensar què podria fer ara per no aborrir-me (pintura, lectura, construcció d'objectes del tipus "mecano", pertànyer a una associació juvenil...), per una cosa tan fàcil com seure i pitjar algun botó. Diversió garantitzada. Estudiar en aquestes condicions representa un gran esforç. Potser els adults sóm massa exigents amb els nois, en la mesura que aquests no tenen prou maduresa per poder decidir que serà de la resta de la seva vida, si depèn, en un alt percentatge, del què ara estan fent. Avui en dia per accedir a la primera feina (en el món laboral), no és que sigui difícil. Una altra història és que ens agradi la primera feina del nostre fill: el que cobra, horari, tipus de contracte, treball en caps de setmana o vacances...o el que és pitjor: el treball temporal. Ña majoria de cops la feina queda limitada pel nivell d'estudis assolit. És proporcional a l'esforç que realitzem a l'estudi: amb més esforç tindrem més possibilitats professionals (generalment és així però els nostres fills no ho veuen tots igual). Tenint en compte aquest factor (i potser l'haurem d'afegir manca de motivació per l'estudi), haurem de fer un "planning" que contempli totes les possibilitats, incidint amb aquelles que exigeixen uns anys més de formació (acadèmica o laboral) per tal de tenir un títol que l'avali enfront de qualsevol treball. Si els pares imposen el seu criteri, possiblement no assoliran els objectius que s' hagin proposat pel seu fill. Hauran de pactar alguns compromisos per tal de que no deixi d'estudiar. Tasca molt difícil. Possibilitats n'hi ha i moltes, només cal que les cerquem però no hem d'esperar fins l'últim moment. És bo que si tenim un fill/a que no li agrada estudiar, vegi una porta oberta, una "il.lusió" al final de l'Eso o Batxillerat, que evitarà que es rebel.li (si més no, pal.liar) i pugui ser un/una alumne/a conflictiu/va o pèssim estudiant. Aquest aspecte, insisteixo, és molt important ja que es treballa millor quan existeixen objectius a curt termini i han pogut estar pactats.El millor moment per anar actuant és, des del meu punt de vista, als primers cursos de l'Eso, 1r., 2n. i 3r. És quan comencen a madurar i quan poden començar a tenir clar que NO volen estudiar. Alguns alumnes, especialment a finals del 2n. curs i a 3r. d'Eso, baixen molt el seu rendiment acadèmic. És una "sort" (els pares hi tenim el 99%) quan els nostres fills volen aprendre. Però també és bo no relaxar-se en la funció de pare i començar a mirar aquella professió que li agradaria exercir.

A més...

He trobat la següent informació:
El 70% dels graduats en FP triga menys de sis mesos a trobar treball
EFE. 19.11.2007. Els sectors de major inserció laboral són Sanitat, Electricitat i Electrònica, i Serveis socioculturals i a la comunitat. El 81% dels graduats en cicles formatius treballen en tasques relacionades amb la formació rebuda. El 35% dels graduats en FP que treballen compten amb un contracte indefinit.
El 70,5% dels graduats en cicles formatius de Formació Professional (FP) triga menys de sis mesos a trobar treball i un terç d'ells compagina la seva ocupació amb els estudis, segons un estudi del Departament d'Educació  i el Consell General de Cambres de Catalunya.
L'estudi, que utilitza dades del curs 2005-06 i que ha analitzat una mostra de 303 centres de FP (un 85,3% del total), posa en relleu que només un 4,55% dels graduats en aquests estudis busquen treball sis mesos després d'obtenir la titulació.
El 81% dels graduats en cicles formatius treballen en tasques relacionades amb la formació rebuda Les famílies professionals de major inserció laboral són Sanitat; Electricitat i Electrònica; Serveis socioculturals i a la comunitat; Manteniment de vehicles autopropulsats; Fabricació mecànica i manteniment; i Serveis a la producció, segons que ha informat el departament d'Educació.
L'estudi ha analitzat l'ocupació de 17.301 persones graduades en cicles formatius de grau mitjà i grau superior de FP, que representen el 76,1% del total.
L'informe també revela que el 81% dels graduats en cicles formatius treballen en tasques relacionades amb la formació rebuda, xifra que es redueïx al 78% en el cas dels títols de grau mig.
Respecte a la via que utilitzen aquests estudiants per obtenir ocupació, un 33% troba treball gràcies a la bona relació que mantenen els centres educatius amb el seu entorn a activitat econòmica, mentre que un 22,62% ho fa a través de les seves relacions personals.
D'altra banda, un 35% dels graduats en FP que treballen conten amb contracte indefinit, xifra que supera la mitjana de contractes definitius de Catalunya, que és del 16,4%

A continuació teniu alguns recursos (per a grans i petits).

RECURSOS

Test d'orientació vocacionalhttp://www.kekiero.es/the-community/test-orientacion-vocacional NO FUNCIONA.
Test d'orientació professional. http://www.xtec.es/~jcruz/recursos/test/test_orientacio/test_orientacio.htm
Sistema educatiu, organigrama; cerca d'estudis i centres; orientació acadèmica; preguntes amb resposta

http://www.edu365.com/estudiar/index.htm

Diversos tests: personalitat, cultural, professional, etc. (És necessari pagar. Entre cinc i deu €).http://www.infopeople.com/test/index.html
Pàgina de la direcció general de Formació Professionalhttp://www.xtec.es/fp/index.htm
Informacions diverses sobre orientació professional i acadèmicahttp://www.xtec.es/centres/a8053169/orientacio.htm
Informació sobre formació ocupacionalhttp://www.oficinatreball.net/
Departament de treball de la Generalitathttp://www.gencat.net/treball/
Formació ocupacionalhttp://www3.gencat.net:81/treball/formacio_home.html
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICAhttp://www.xtec.es/~asarsane/Proves.htm
Què vull i què puc estudiar? http://www.edu365.cat/orientacio/index.htm
Què vols estudiar i per què? (Sortides professionals)http://www10.gencat.net/dursi/sortides.htm
Més tests. Hi ha de tot tipus. ludopaties, alcohol...http://www.psicoactiva.com/tests.htm
 Informeu-me si trobeu enllaços trencats. Si voleu aportar algun link, ho podeu fer enviant-me un email. Mercès.

Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.