LA TECNOLOGIA A L'ESO
Un Web Personal "d'autor".

ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE
CONTINGUT DEL WEB
Normativa treballs
Normativa tecno
Estudiar/recursos
Notícies (Fòrum)
Visitar museus


    FÒRUM
     XAT

   
   
   
   
      

PÀGINA PRINCIPAL ESTUDIAR/RECURSOS.
  L'edat de la pocasolta (del "pavo") s'allarga fins als 25 anys i crea més problemes. Laia  Espín.   (15.03.2005)
Comença als 12 anys i cada vegada més, s'acaba avançada la vintena. Sociòlegs i docents alerten que alumnes d'ESO pateixen dificultats d'integració social i trastorns.
L'anomenada edat de la pocasolta dels adolescents cada vegada comença abans i s'acaba més tard, tal com denuncien docents i sociòlegs.

"Abans -assegura a 20 minuts la cap d'estudis de l'IES Castellar del Vallès, Lydia Tuà- aquesta etapa durava com a molt uns quatre anys; ara, comença als 12 i en moltes ocasions s'allarga fins als 25".
En aquest sentit, l'edat de la pocasolta, lluny d'acabar-se als 18 anys, amb la majoria d'edat, segueix cada vegada més sovint més enllà de la vintena. Amb els seus estudis, el sociòleg, Lluís Sáez, ha arribat a la conclusió que tot això respon a la societat de consum.
Més regals als nens. Sáez afegeix que els pares cada vegada tenen menys temps per dedicar als seus fills i ho intenten compensar comprant-los béns materials. Tuà afirma que "la falta de temps dels progenitors es tradueix també en una falta de normes i valors dels adolescents que els duu a sofrir una gran inestabilitat".
Això es tradueix en un augment dels adolescents en tractament psicològic per ansietat, estrès o insomni. Sáez apunta que hi ha més problemes d'adaptació social. En els últims deu anys, en el cas dels nois s'han quadriplicat els casos i en les noies, s'han duplicat.
Això significa que un 5,6% dels alumnes d'ESO de Catalunya tenen problemes d'integració social.

Manca de temps per fer de pares.
Segons el sociòleg Lluís Sáez, les estructures socials actuals no s'han fet perquè les persones tinguin temps per a la seva vida personal. Això comporta que tampoc quedi temps per exercir de pares. Creu que en un futur s'haurà de treballar en polítiques de conciliació professional i familiar, sinó això derivarà en un augment de joves amb problemes d'adaptació social i amb trastorns psicològics.
+info sobre conciliació familiar
Accés a la resta de contingut
 Introducció y recursos Orientacions professionals, idees, tests. Un adolescent té capacitat per decidir quina professió "és la seva"?
José Luís Catalá.
Psicòleg. Ens aporta una molt bona informació general sobre l'actitud i el comportament.

Tècnica d'estudi.
.
Una tècnica per millorar en l'estudi. Una altra tècnica destacant els aspectes més importants.

Valorem e
l treball. No és suficient mirar les notes del trimestre i felicitar o recriminar.
Superdotat. I si el nostre fill/a té problemes d'aprenentatge per ser massa intel.ligent?
Castiguem als fills? La polèmica està servida. Els pares no volen traumatitzar el seu fill amb càstigs: el nen sempre té la raó. És "l'emperador" de casa !
Influència dels mitjans de comunicació. Josep Toro. Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona. Actualment jubilat.
Si us plau, feu sempre referència al web
ÍNDEX   FÒRUM   XAT   CONTACTE