tecno12-14.info
ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE

Si us plau, feu referència del web.

CONTINGUT DEL WEB
Normativa treballs
Normativa tecno
Estudiar/recursos
Notícies (fòrum)


Anar al fòrum de tecno. No link extern.   FÒRUM
Anar al xat de tecno. Link intern.    XAT

PÀGINA PRINCIPAL "MEDI AMBIENT"

Per començar:

Un 15% aproximadament de totes les escombraries generades en els països desenvolupats són residus sòlids que tenen el seu origen en les ciutats. Les nostres llars produeixen cada any milions de tones en tot el món, consistents en matèries orgàniques, plàstics, metalls, tèxtils, envasos, embalatges i altres varietats de materials. Part de les escombraries són acumulades en abocadors autoritzats o en abocadors incontrolats que tenen efectes molt greus en el medi ambient.

Reducció, reutilització i reciclatge: les tres "R".

El desenvolupament sostenible en el planeta deu assentar-se en diversos pilars, i un d'ells és l'adequada gestió dels residus urbans. La clau està en la correcta aplicació de les tres "R", és a dir, reducció, reutilització i reciclatge. La reducció ha de tenir el seu orígen en la producció industrial; això suposa millorar els sistemes de producció perquè les matèries transformades generin menys residus. La reutilització, per la seva banda, implica un procés de conscienciació social i de canvi d'hàbits de consum dels ciutadans. Els governs i autoritats tenen una gran responsabilitat a fomentar l'ús de determinats envasos, com el vidre, la capacitat del qual per a la reutilització arriba a les 50 vegades. El reciclatge abasta la separació, recuperació i utilització dels materials que formen part dels residus, i que són susceptibles d'ingressar en aquest procés. El reciclatge és probablement la clau de l'èxit. Els beneficis de la seva correcta aplicació es traduiran en l'estalvi d'energia i matèries primeres, a més de contribuir a protegir el mediambient i disminuir el nivell de residus generats. Perquè el reciclatge sigui una realitat, igual que ocorre amb la reutilització, cal fomentar l'hàbit del reciclatge a nivell social, fomentant la recollida selectiva de residus en origen, és a dir en les ciutats i des del mateix moment que abandonen les nostres llars. Per això, els propis ciutadans en un acte de responsabilitat, són els encarregats de seleccionar i separar els materials recuperables d'entre els residus, dipositar-los en contenidors específics per a ells de forma que no entrin en contacte amb les escombraries orgàniques, i així facilitar la labor de recuperació.

Finalment, les empreses haurien d'estar obligades a elaborar els seus productes de
tal manera que el residu tingués el mínim impacte possible.

RSU (Residus sòlids urbans) Consells per a una bona gestió dels residus domèstics.
Energia Nuclear Els perills de l'energia nuclear.
Residu nuclear Quin procés segueixen els residus produits en una central nuclear quan deixen de ser útils?
Efectes radiacions Hem creat moltes coses però algunes d'elles emeten radiacions i no sempre són bones.
On anem? Espai de reflexió amb notícies, informacions...per tal de concienciar-nos el que estem fent en el nostre entorn. 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, pots veure-ho a POLÍTICA DE COOKIES, AQUÍ. Si continues navegant les estàs acceptant.