LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".


ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE
Si us plau, feu referència del web.

CONTINGUT DEL WEB
Normativa treballs
Normativa tecno
Estudiar/recursos
Notícies (fòrum)


Anar al fòrum de tecno. No link extern.   FÒRUM
Anar al xat de tecno. Link intern.    XAT


ACTIVITATS GENERALS
Acotacions
Projeccions
Exercicis per fer a la llibreta (Copiant la pregunta)
Pack complet d'activitats

Palanca
Politja
Relació de transmissió
Problemes Electricitat
Circuits teòrics (electricitat)
Conceptes (electricitat)
Exercicis per fer a la llibreta (copiant la pregunta)

Sortida per la ciutat de Girona. Plànol + informació (arxiu .rar)