tecno12-14.info
ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE


CONTINGUT DEL WEB
Normativa treballs
Normativa tecno
Estudiar/recursos
Notícies (Fòrum)
Visitar museus

Anar al fòrum de tecno. No link extern.   FÒRUM
Anar al xat de tecno. Link intern.    XAT


ELECTRICITAT. Per començar.

Comencem per l'àtom i fem una mica d'història, ampliem la informació sobre altres aspectes de l'electricitat, com els descobridors més destacats, com es produeix electricitat i com "passa" pel mig dels cables elèctrics, els llamps, la producció d'electricitat a les centrals convencionals,els efectes de la contaminació i el problema de les energies NO renovables i la necessitat de "reinventar" les energies alternatives. Aprendrem noves formes de producció d'electricitat no tan agressives pel medi.També és important conèixer els circuits elèctrics i els seus components bàsics. Interpretar i dibuixar circuits teòrics.

També hi ha propostes de treball.
Aprendrem a distingir entre interruptor, polsador, commutador i commutador de creueta i les seves representacions gràfiques (simbologia normalitzada). L'apartat de "Fitxes circuit teòric" conté algunes fitxes que es poden utilitzar sense problemes. He observat la importància del mètode d'ensenyament. Si un noi o noia ha de fer les fitxes, aquell que té interés les farà bé. Contràriament, aquell noi o noia que es veu abocat a fer una feina sí o sí ( o no), no millorarà. Si fem que cada proposta de circuit sigui una mena de competició i amb grups reduits de dos o tres, de tal manera que el repte sigui construir el primer i bé cadascun dels circuits proposats a partir del seu dibuix teòric (només), fa que els nois es retroalimentin i vulguin fer-ho bé. És important donar varies oportunitats a aquells grups que no han assolit tots els circuits i puguin tonar a intentar-ho.

L'electricitat que tenim en els nostres habitatges també és perillosa, però hem creat aparells de control i protecció que ens eviten d'una mort quasi segura: l'ICPM, l'ID i els PIA. Malgrat això, no hem de manipular mai la instal.lació. Quan algun dels aparells de protecció sovint "salti" hem de fer venir un instal.lador oficial que ens ho revisi. Cada deu anys s'ha de fer revisar la instal.lació del nostre habitatge per personal autoritzat i nosaltres hauríem de comprovar el funcionament del diferencial un cop al mes.

QUÈ HI PODEM TROBAR? (Clik part acolorida)

Una mica d'història Tot descobriment té la seva pròpia història...i el seu mèrit !!
Què és i com s'origina l'electricitat. Amb videos explicatius.
Centrals convencionals Són les centrals "històriques" per a la producció d'electricitat.
Energies alternatives Producció d'electricitat amb sistemes respectuosos amb el mediambient.
Mesures de seguretat Imprescindibles en qualsevol instal.lació elèctrica domèstica.
Muntatges de circuits Imatges d'alguns circuits que fem a classe i el respectiu dibuix teòric.
Fitxes circ. teòric
Algunes fitxes que es poden utilitzar per treballar.

Exercicis de repàs
Alguns exercicis de repàs. En revisió.

   Si us plau, feu referència del web.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, pots veure-ho a POLÍTICA DE COOKIES, AQUÍ. Si continues navegant les estàs acceptant.