tecno12-14.info





ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE

Si us plau, feu referència del web.

CONTINGUT DEL WEB
Normativa treballs
Normativa tecno
Estudiar/recursos
Notícies (fòrum)
Visitar museus

         Anar al xat de tecno. Link intern.   XAT





Per començar.

Què és el BULLYING?
La paraula bullying és un terme de recent aparició si bé el que representa té els seus inicis més enllà. Qui no ha vist a l'escola quan era petit aquell nen o nena que era la burla de la resta de companys? Fins i tot nosaltres mateixos podíem haver estat aquest alumne assetjat. Per què hi ha alumnes que assetgen? Són comportaments apresos o hi ha quelcom més?. Donades unes altres circumstàncies, podria el nen assetjat ser l'assetjador en un altre entorn? Potser és una resposta "d'instint animal" per sobre d'una resposta "humana" on conflueix senzillament el poder d'uns pel damunt dels altres. Aleshores hem perdut els papers ja que l'escola té una funció socialitzadora que no respon a les necessitats reals de la societat i, d'altra banda, la delegació de les funcions que corresponen als pares, pel que fa a l'educació, a terceres persones (escola, casals...)
La paraula bullying és anglesa. Prové de la paraula bully ("matón", fanfarró). Va ser Dan Olweus (norueg) el primer que va estudiar a Europa aquest tipus d'assetjament escolar. Es produia quan un alumne era sotmès de manera repetitiva i durant un temps a accions negatives per part d'un o varis dels seus companys. La "victimització entre iguals és una conducta de persecució física i/o psicològica que realitza l'alumne o l'alumnna contra un altre que tria com a víctima dels atacs repetitius. Aquesta acció negativa e intencionada situa a les víctimes en situacions de les que difícilment poden sortir-se'n pels seus propis mitjans"
Bàsicament, per a que es pugui parlar de bullying s'han de donar tres premisses: intencionalitat per part de l'agressor, conducta violenta reiterada (física i/o psicològica), i indefensió de la víctima.
Els nois intervenen més en casos de bullying perquè sembla que està relacionat amb la força i el poder dins d'un grup o a la classe. En canvi, amb les noies el que més es produeix és el maltractament psicològic que és més difícil de detectar.
Les edats on més casos es donen se situen entre els 13 i els 15 anys. Això no vol dir que fora d'aquestes edats no hagi bullying: a Primària ja es comencen a donar els primers casos.
Malgrat les informacions sobre bullying en els mitjans de comunicació, hem de mantenir la calma i analitzar si realment és bullying el que els nostres fills pateixen. Tenir una bona informació és quelcom important i es podrà solucionar, segurament, abans el problema de relació amb els companys.
Hi ha un tipus de bullying que no se'n parla i és el que es produeix d'alumnes a professor.
 

MÉS INFO.  

Informe complet per José Ma.Avilés Psicòleg y orientador escolar.
Resum de l'anterior informe Tesi doctoral anterior r esumida.
Afrontar un cas de bullying
Informació que el govern australià va divulgar entre els pares de les escoles d'aquest continent.

Informació sobre bullying
. Apectes generals del bullying. Introducció, prevenció... Informació necessària si volem saber-ne més. Model de protocol d'actuació
El cas d'un
Assetjament als professors
Podria semblar estrany però el bullying no és un fenomen amb l'orígen a l'escola. En castellà.

Els experts opinen.
Recull d'algunes impressions dels experts per tal de pal.liar/controlar l'assetjament escolar.

La mediació
Una alternativa a la resolució de problemes entre iguals. No és exclusivament per el bullying.

Depressió infantil
No se li ha donat prou importància a la depressió perquè, suposadament, no es donava en aquesta població.

Síndrome asperger
Quan hi ha bullying no hem de suposar res. Aquesta malaltia pot influir perquè un nen sigui assetjat. Alerta!

Cyberbullying.
Nou tipus d'assetjament. Comença a crear greus problemes. Alerta amb les fotos !!!



 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, pots veure-ho a POLÍTICA DE COOKIES, AQUÍ.. Si continues navegant les estàs acceptant.