LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

Web personal de Manel Debés

PROJECTES MECÀNICS DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT.

Transmissió del moviment per corretja. Els alumnes comproven "in situ" les relacions que s'estableixen entre la politja motriu i el seu diàmetre respecte a l'altra, la conduïda. És un mecanisme que no produeix soroll i no cal lubricar-lo. Si la corretja és molt llarga s'hi afegeixen tensors. Si la politja motriu va més depressa que la conduïda diem que tenim una reducció. La politja motriu és la que té el "motor". La conduïda es deixa portar. Cal indicar el diàmetre de cada una de les politges precedit per 'D='.

Transmissió del moviment per engranatges rectes. Es pot comprovar que les dents dels engranatges han de coincidir si volem que el moviment es transmeti. S'observa que la transmissió és més "segura" i poden transmetre molta força. Tenen un cert desgast a causa del fregament. L'engranatge connectat al motor rep el nom de corona. L'engranatge que rep el moviment es diu pinyó. Es tracta d'un moviment sobre eixos paral.lels que giren entre ells. Les dents són paral.leles a l'eix. Si apropem molt les dents no funcionarà correctament perquè necessita tenir un 'joc' -espai de separació-. Cal indicar el nombre de dents i precedit per 'Z='.
Transmissió del moviment per engranatges cònics. L'alumne pot comprovar com es pot canviar el sentit del moviment amb aquests tipus d'engranatges i com es pot convertir en un moviment perpendicular a l'inicial. En aquest cas giren sobre eixos que es tallen. L'angle de tall acostuma a ser de 90º, és a dir, els eixos són perpendiculars.
Transmissió del moviment per cargol sens fi. En aquest projecte es pot comprovar la transmissió del moviment amb un cargol sens fi. És important resaltar que des de la manovella és fàcil produir moviment però des de l'engranatge recte és impossible. És un mecanisme molt silenciós però es desgasta amb el fregament. En aquest mecanisme trobem que els eixos es tallen. Sorprén als alumnes la poquíssima velocitat que adquireix l'engranatge recte malgrat el cargol sens fi es faci girar molt depressa.
Transmissió del moviment per cremallera. Una altra manera de convertir un moviment circular a rectilini, Es tracte de convertir un moviment circular produit per una roda dentada en un moviment rectilini. En aquest cas és possible el moviment de la roda dentada des de la barra dentada (cremallera). Com podem imaginar, el pinyó girarà sobre la cremallera fins que la cremallera s'acabi.Tots els cotxes actuals ho tenen en la direcció de les rodes davanteres.
Transmissió del moviment per biela-manovella. Típic exemple de vaivé de les màquines de vapor. Aquest projecte presenta més dificultat alhora de muntar-lo per part de l'alumne. També considerem un moviment rectilini que es transforma en rotatori. El primer assaig ferroviari mogut per una màquina de vapor data de 1804 i es deu a l'anglès Richard Trevithick però es va qualificar com a terrorífic. Fou un altre anglès, George Stephenson que després d'experimentar amb diverses màquines, aconseguí l'any 1824 una locomotora capaç d'arrossegar una càrrega de 30 tones. Un any més tard, el 27 de setembre, va construir una altra (L'active, de nom) amb bieles que ja arrossegava viatgers i que unia les ciutats d' Stockton i Darligton (40 km) a la temerèria velocitat de 30 km/h.

Projecte final. Els alumnes hauran de realitzar un projecte a partir de diversos models i adaptar-lo de tal manera que es pugui muntar a classe utilitzant les eines i materials de què disposem. Es valorarà especialment aquells projectes que siguin originals i obliguin a redissenyar el plantejament inicial per anar-se adaptant als problemes que s'originen en el seu muntatge.

A l'esquerra tenim un POLISPAST: Conjunt d'una corriola (un xic amagada) i de tres politges mòbils. Aquest projecte l'ha fet el professor i serveix per a explicar a les classes com funciona un mecanisme d'aquest estil

  Aquests projectes els alumnes els fan en grups de tres com a màxim. A cada projecte li acompanya una fitxa que s'ha d'omplir amb el material emprat. Al final hi ha una proposta de projecte basat amb el que s'ha aprés.
  + transmissions
  Veure fitxa realització projectes

Fitxa amb el material per a la realització de projectes

ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE
Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.