LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

Web personal de Manel Debés
En aquest apartat podeu veure les eines i materials més comuns
Descripció
Aquí hi tenim una imatge d'algunes de les eines més habituals que podem tenir a casa. Podem veure la gran diversitat. Moltes s'adapten a diversos tipus de treballs, d'altres tenen una funció tan específica que només es poden utilitzar per a treballs especials (es fabrica l'eina per a una tasca determinada).

Els tornavisos, les claus fixes, les claus allen, les claus colzades o d'estrella, la clau anglesa, etc., són algunes de les eines que pertanyen a la família eines de cargolar i descargolar. Els tornavisos es caracteritzen pel tipus de boca que tenen: boca plana o d'estrella (phillips). Les eines de subjectar serveixen per mantenir un material o una peça en una determinada posició per a poder treballar millor. Les tenalles i les alicates són els exemples més coneguts. D'alicates les més importants per a nosaltres són les universals, de boca plana i de tall.

La trepadora (trepant). Bàsicament hi ha dos tipus, la de sobretaula (imatge) té un motor , una transmissió que permet regular la velocitat a què va i un eix al final del qual hi ha un portabroques. La màquina de trepar portàtil té un motor al qual s'ha acoblat un portabroques al final de l'eix. La regulació de la velocitat es fa normalment des d'un botó que incorpora en el mànec. Pertany al grup de màquines-eina. El trepatge és una operació que consisteix en foradar materials arrencant-ne ferritges o encenalls mitjançant una eina que s'anomena broca.

La polidora fa la feina de polir les superfícies. Simplifiquen la feina de polir amb paper de vidre (manualment). Al mercat podem trobar la polidora orbital que és la més corrent i s'utilitza per polir superfícies planes. La polidora de disc té un coixinet flexible sobre el qual s'acobla el disc abrassiu. És útil per a polir superfícies corbes. La polidora de cinta és una màquina adequada per polir grans superfícies planes.

Amb aquestes màquines podem polir ràpidament, però cal tenir molt de compte perquè no es veu la superfície que estem polint perquè la màquina ens ho tapa i hem d'anar parant i comprovantl'evolució.

Les serres elèctriques tenen una fulla recta i que gràcies al motor i a uns mecanismes fa un moviment de vaivé que permet anar tallant a mesura que es va avançant. La serra de la imatge és de cinta, això vol dir que la serra té la forma d'una circumferència i contínuament està donant voltes.
S'ha de tenir molt de compte en la seva utilització per això s'han de seguir estríctament les normes de seguretat establertes per a aquesta màquina. Està dissenyada per a que no puguin treballar dues persones alhora (tallant i polint) perquè la disposició dels elements de la màquina no deixa prou espai per poder treballar amb seguretat.

La mateixa serra de cinta però oberta. A la imatge no es veu massa clar però la serra de cinta passa per les tres politges (dues de color negre i una de color marronós) de manera que s'aprofita el moviment per polir la fusta. La de color marronós és un disc de polir de vidre. És molt ràpid en polir. Hem de vigilar els nostres dits atès que algunes peces són petites i s'han d'aproximar excessivament. Cal protegir-los.

Cal extremar les mesures de seguretat i desendollar el cable del corrent elèctric cada cop que hàgim d'obrir màquines o aparells que funcionin a 220 V(volts - de voltatge-) encara que sigui per la seva neteja.

Les serres elèctriques tenen una fulla recta i que gràcies al motor i a uns mecanismes fa un moviment de vaivé que permet anar tallant a mesura que es va avançant. La serra de la imatge és de marqueteria, això vol dir que l'hem d'utilitzar per tallar fusta de 5mm de gruix com a màxim i materials tous. Ens permet poder tallar de moltes maneres la fusta i es facilita la tasca de construcció dels nostres treballs. Aquesta màquina no és tan perillosa com la de cinta però no hem de baixar la guàrdia i tenir present les normes de seguretat per aquesta eina.Aquesta màquina també és una serra de marqueteria. Però és diferent. La serra de la fotografia anterior és una màquina que compleix la normativa en quant a la seguretat de les persones que la utilitzin. Observa-les una estona i digues en què es diferencien. Un cop ho tinguis pensat, seleciona amb el ratolí el text misteriós del requadre.

El braç oscil.latori està descobert i la serra no està està protegida del contacte accidental. El "tubet" que es veu és un bufador.

El cargol de banc és una eina passiva. Això vol dir que ens permeten retenir o subjectar un material o una peça en una determinada posició, com el grup de les alicates però només perquè poguem treballar aquests materials amb altres eines. El cargol de banc (imatge), la mordassa i els serjants són els més corrents.

PRECAUCIÓ: QUAN COL.LOQUIS UNA PEÇA EN EL CARGOL DE BANC, ASSEGURA'T QUE ESTIGUI BEN SUBJECTAT PREMENT LA PALANCA. SI APRETES MOLT FORT POTS DEFORMAR LA PEÇA QUE SUBJECTES.

 


No hi podia mancar una
farmaciola! En tots els llocs hem de tenir al nostre abast una farmaciola equipada amb cotó, desinfectant... per fer una primera actuació. Si el problema és més greu caldrà adreçar-nos a personal sanitari. Mai hem de deixar de curar les ferides per petites que aquestes siguin.

A la farmaciola d'una escola, o a la de la casa de colònies, o per anar d'excursió, hi ha d'haver:
Medicaments , material sanitari, llista de telèfons d'urgència.

Medicaments (que no podem subministrar si no hi ha autorització paterna/tutor legal):
Analgèsics (àcid acetilsalicílic, paracetamol o ibuprofé per al dolor).

Antitèrmics.

Antidiarreics.

Antitussígens (xarops o pastilles per a la tos).
Antial·lèrgics.

Mucolítics i expectorants.
Antisèptics faríngics (per el mal de coll).
Col·liri antisèptic (gotes per els ulls).
Liniment (per als cops sense ferida).
Solució antisèptica
.
En cases de colònies és molt indicat que també hi hagi ( no hi té res a veure amb tecnologia però tota informació sempre és bona):
Repel·lents d'insectes
Protectors solars
Productes per tractar l'aigua

CAL GUARDAR ELS MEDICAMENTS EN EL SEU ENVÀS CORRESPONENT
I CONTROLAR-NE LA CADUCITAT.
Els caducats o que no s'utilitzaran es porten a la farmàcia perquè els destinin i els no caducats s'envien al tercer món.

També disposem d'un extintor (esperem no haver-lo d'utilitzar mai ! ) que "passa" revisions periòdiques. Aquí teniu les "instruccions d'ús" . Convé llegir-les abans de l'incendi perquè, de produir-se aquest, poc temps hi ha per veure com funciona!

Normes bàsiques d'utilització.
Despenjar l'extintor de la paret agafant-lo per la maneta fixa i deixar-lo sobre el terra en posició vertical.

El nostre 'extintor és de pols
i s'ha de saccejar per eliminar el possible enduriment de l'agent extintor i facilitar-ne la sortida.
Amb l'extintor al terra, inclinar lleugerament el dipòsit cap a davant i tirar del precinte de
seguretat estirant de l'anella. Agafar el filtre de la mànega.
No s'ha d'oblidar que l'extintor és un recipient a pressió, per la qual cosa s'ha de tenir la precaució de no inclinar-lo cap el nostre cos o cara.
Apropar-se al foc a una distància prudencial, sentint la calor però sense cremar-se (uns 2 o 3 metres, que és la distància a què arriba el raig de l'agent extintor).
Si l'extintor és de CO2, s'ha de dur recolzant-lo a cada pas en el terra per a permetre l'eliminació de la possible electricitat estàtica que es genere.
Pressionar la palanca d'accionament i realitzar una descàrrega de comprovació.
Quan l'extintor sigui de CO2 el bec se subjectarà des del seu mànec, no des del mateix bec, per a evitar cremades per contacte, ja que el gas surt a molt baixa temperatura.
Dirigir el doll a la base de les flames amb moviment d'escombratge horitzontal.
En cas d'incendi de líquids, projectar superficialment l'agent extintor efectuant un escombratge evitant que la mateixa pressió d'impulsió provoqui vessaments del líquid incendiat.

Aquesta imatge ens mostra un armari, que en aquesta ocasió l'hem obert, per veure que hi ha al seu interior. Bàsicament és una mànega per on surt aigua. En cas de necessitat es va desenrotllant la mànega fins el punt on s'ha produït l'incendi. L'estat de funcionament del sistema es pot comprovar visualment mirant el 'manòmetre' que és com un rellotge amb una agulla que marca la pressió de l'aigua. Observem que la pressió que ens marca -fotografia de sota- és de 15 atmosferes. El doll d'aigua és important i si no n'estem preparats, en obrir l'aixeta, ens tirarà enrrere el que pot ocasionar problemes afegits. La seva funció d'apagar o apaivagar l'efecte del foc pot ser clau. També s'acondicionen els espais amb portes metàl·liques antifoc. Aquestes portes tenen la finalitat de no deixar passar el foc a d'altres dependències. Si algun cop calgués agafar aquesta mànega, sapigueu que el doll d'aigua ha d'anar a la base del foc per tal de que l'aigua no deixi passar l’oxigen de l'aire i combustioni Observi's, a la foto superior, el senyal que ens indica on està la mànega en cas de necessitat. Malgrat tot, no ens hem de convertir en herois si la situació és compromesa. Per aquests casos no hi ha res com trucar als bombers (tel: 085 o 088 si és de BCN) ara que pràcticament tothom té mòbil. També es pot trucar al Telèfon Únic d'Emergències: 112 ( Servei permanent les 24 h. Gratuït. Urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil).

COM S'UTILITZA.

Atenció: Tallar prèviament el corrent elèctric. Les mànegues d'incendi són d'ús senzill.

N'hi ha prou amb subjectar l'empunyadura i desenrotllar tota la mànega. Al manipular l'empunyadura d'accionament, depenent de la posició, es pot obtenir un doll d'aigua polvoritzada o "aigua a raig".

Controlar la pressió. Si és molt elevada pot ser complicat subjectar la mànega. Els principis de funcionament són els mateixos que per als extintors. Començar amb un doll d'aigua polvoritzada, a fi de reduir la calor radiant del focus, a continuació, regar tota la superfície del focus per a mullar bé el combustible i acabar amb "aigua a raig" perquè penetri l'aigua en el centre del focus. En cas d'un foc de classe A (Són els tipus d'incendis produïts per combustibles sòlids comuns: paper, fusta, derivats de resina...), cal estendre les brases i mullar-les abundantment fins a apagar-les. De no fer-lo així, el foc pot romandre adormit i reactivar-se. No arriscar-se si el local en el qual s'intervé té molt fum. Si l'estructura comença a cremar, sortir immediatament. No vulgueu ser herois. Si sentiu les  sirenes dels bombers, sortiu ràpidament i faciliteu la seva tasca.

ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CONTACTE
Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.