LA TECNOLOGIA A L'ESO 
            Un Web Personal "d'autor".ÍNDEX   FÒRUM   XAT   SOBRE L'AUTOR   CON
TACTE

Web personal de Manel Debés

DROGUES DE SÍNTESI.

“Droga de síntesi” es refereix a un conjunt de substàncies psicoestimulants derivades majoritàriament de les anfetamines. Es presenten habitualment en forma de comprimits, amb colors i logotips cridaners, sent denominades vulgarment “pastilles”. La seva història comença amb la síntesi de MDMA (3,4-metilendiosianfetamina) en 1912, substància descoberta pels laboratoris Merck, amb la intenció de comercialitzar-la com a medicament anorexígen, cosa que no aplegà a ocórrer ja que no va donar els resultats esperats i els efectes secundaris feren que es retirara. És en els anys seixanta quan comença a usar-se com a droga psicoactiva. No obstant això, no es fins a 1985-1986 quan comença a usar-se amb el mateix perfil de huí en dia, associada a festes i músiques electròniques. Les pastilles solen consumir-se els caps de setmana. Allò més freqüent és prendre una o més pastilles per nit o, fins i tot, a voltes, simultàniament amb cannabis, alcohol i tabac. En l’actualitat, l’ús de drogues no constitueix simplement un comportament marginal sinó que és un dels elements que articulen la identitat sociocultural de molts joves.

EL PERQUÈ DEL SEU ÈXIT CREIXENT? • Per la seva presentació atractiva i ús còmode. • Per la creença en la seva innocuitat. • Per l’efecte que produeix: autoconfiança, estat d’alerta, augment de la resistència, millor rendiment físic i efecte anorexígen. • Perquè el seu efecte és més prolongat que la cocaïna. • Pel seu baix cost i fàcil disponibilitat.

QUÈ SÓN I QUINS EFECTES PRODUEIXEN? Són substàncies químiques de síntesi. La seua elaboració és senzilla, en laboratoris mínimament equipats. En molts dels casos no són més que principis actius que han estat abandonats per la indústria farmacèutica. Algunes d’elles tenen un alt poder addictiu, és a dir, produeixen tolerància i dependència. No s’ha observat que produisquen dependència física ja que el seu consum s’associa només a cap de setmana. La síndrome d’abstinència és molt lleu. Els efectes estan directament relacionats amb la dosi, freqüència d’ús i via d’administració. 1. Efectes psíquics: • Canvis en la conducta: eufòria, augment de l’autoestima i desinhibició, confusió, ansietat o agressivitat. • Efectes al.lucinògens lleus. Es pot produir alteració del color o de la textura però no produeix visió d’objectes irreals. 2. Efectes autonòmics: produeixen els mateixos efectes simpaticomimètics que les anfetamines donant lloc a hiperhidrosi, visió borrosa, anorèxia, elevació de la presió arterial i taquicàrdia. Existeixen moltes drogues de síntesi, però el terme “éxtasi”, en realitat engloba tot el grup d’aquestes substàncies psicoactives.
Una sobredosificació d’estes substàncies produeix un quadre de natura simpàtica caracteritzat per: ansietat, agitació, nàusees, tremolors, rigidesa muscular, tensió a les barres, hiperhidrosi i midriasi. En casos greus es produeix taquicàrdia, hipertensió, hipertèrmia i colapse vascular. La hipertèrmia, si és molt intensa, pot produir deshidratació. També s’han produit convulsions, arítmies, hemorràgies cerebrals secundàries a la hipertensió, insuficiència renal, necrosi hepàtica i coma. Els efectes tòxics augmenten en presència d’alcohol o amb l’ús simultani d’IMAOs. Normalment, per reduir els costos de producció, estes drogues s’adulteren; generalment amb cafeïna, analgèsics, antidepresius, efedrina, antibiòtics… que poden multiplicar els danys causats a l’organisme. El consum d’estes drogues origina, a llarg termini, alteracions de natura psiquiàtrica com psicosi paranoide o esquizofrènia.

CLASSIFICACIÓ DE LES DROGUES DE SÍNTESI. Derivats anfetamínics Metanfetamina: "speed", "ice", "gel" 2,4,5,-trimetoxianfetamina: TMA-2 para-metoxianfetamina: PMA, "droga de la mort" 4-metil-e,5-dimetoxianfetamina 3,4-metilendioxianfetamina: MDA, "píldora de l'amor" 3,4-metilenodioximetanfetamina: MDMA, "éxtasi", "adam", "XTC" 3,4 metilenodiosietilanfetamina: MDEA, "eva" derivats vegetals: "éxtasi vegetal" Anàlegs del fentanil alfa-metilfentanil: China White 3-metilfentanil: 3-MF Anàlegs de la meperidina 1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina: MPPP, "heroïna sintètica" 1-metil, 4 fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridina: MPTP 1-feniletil-4-fenil-4-acetoxipiperidina: PEPAP Anàlegs de fenciclidina fenciclicina: PCP, "pols d'àngel" ketamina: "K". "vitamina k", "special K", "ket" N,N-dimetiltriptamina: DMT, "viatge de l'executiu" Aminorex i anàlegs Aminorex 4-metilaminorex.

DROGUES DE SÍNTESI MÉS CONSUMIDES. DROGA, APARENÇA I FORMES DE CONSUM. EFECTES I RISCOS PER A LA SALUT.

ÉXTASI (MDMA) "Adam", "pastilles", "pirules", "X-TC" Pastilles de color rosaci, blanc, groc o blau, que porten impressos diferents dibuixos (estel de cinc puntes, poma, dofí, àncora, colom, snoopy, etc) A voltes es presenta en pols.El preu oscila entre 6 i 24 euros. * Produeix sensació d'eufòria, disminuint el cansament, la fam o la set. Facilita la comunicació i les relacions personals. L'efecte pot durar fins a 4 h. * A mesura que s'augmenten les dosis, augmenten els efectes tòxics però no els efectes que es "busquen". * El seu consum junt amb alcohol origina un quadre conegut com "colp de calor" en el qual es produeix taquicàrdia, marejos, vòmits, rampes, nerviosisme i alt risc de deshidratació. * Té capacitat per provocar tolerància, dependència física i psíquica, inclús síndrome d'abstinència, produint efectes residuals com insomni, esgotament, depresió, irritabilitat, cefalees i dolors musculars que desapareixen en ingerir una nova dosi.
EVA (MDEA) Pastilles que per una banda porten gravada la paraula "Eva" i per l'altra la dosi actriva (= 130 mg). Preu similar a l'éxtasi) * Produeix eufòria i augmenta la sociabilitat. Té fama de ser afrodisïaca. Produeix major estimulació que l'éxtasi. * L'efecte al.lucinògen i la toxicitat és superior a l'éxtasi. * Produeix neurotoxicitat sobre el sistema serotoninèrgic. * Produeix hipertèrmia, que pot arribar a originar el "colp de calor". * És la que més estimula el SNC però altera menys la percepció del consumidor. * Dosis majors de 300 mg produeixen: midriasi, hiperactivitat, augment de la salivació i, en casos greus, rigidesa, convulsions, fallida respiratòria i mort. SPEED "gel" "shabu" "meth" "chalk" Pols blanca, cristal.lina, sense olor i s¡de sabor amarg, que es disol fàcilment en aigua o licor. Es pot trobar en formes diferents, pot ser fumada inhalada, ingerida o injectada. * Produeix sensació d'eufòria, incrementa l'activitat física, millora la capacitat de concentració, disminueix l'apetit, incrementa el ritme respiratori i produeix hipertèrmia. * Pot causar dany vascular irreversible per provocar increment del gasto cardíac i augment de la presió arterial. * Augmenta de forma súbita la temperatura corporal i pot originar el clàssic "colp de calor". * L'abús crònic condueix a un comportament psicòtic. * Pot aplegar a produir una síndrome d'abstinència no molt evident amb depresió, agitació, fatiga, transtorns de la son, apatia, confusió, irritabilitat, tendència a l'autolisi, midriasi. POLS D'ÀNGEL "PCP" "píndola de la pau" "boira" "cristall" Pols blanca, cristal.lina, que es disol fàcilment en aigua o alcohol. Sabor amarg distintiu. Es pot mesclar amb facilitat amb colorants. Es troba en forma de tabletes, càpsules i pòlvores de colors. S'usa inhalada, fumada o ingerida. * Al cervell inhibeix l'habilitat per concentrar-se, per pensar i articular. Alguns experimenten una eufòria de lleu a intensa, mentre que altres es senten amenaçats per la por, l'ansietat o el pànic. * Es produeix un estat de trance, amb sensació de manca de pes, separació del cos, grandària disminuïda i una distorsió de la percepció. * Segons la forma de consum pot tardar en fer efecte des d'un minut (fumat) fins a quasi una hora (ingerit). Els seus efectes duren fins a quasi 6 h, en funció de la concentració. * Usat de forma crònica produeix pèrdua de memòria, dificultat per parlar i pensar, depresió i pèrdua de pes. També s'han produit transtorns emocionals. * Pot interaccionar amb l'alcohol i benzodiazepines i posar en perill la vida. * La sobredosificació produeix vòmits, agitació, desorientació, depresió respiratòria i convulsions. POPPERS Líquids incolors i inodors. S'administren inhalats. Es presenten en pots de vidre. * compostos de nitrat d'amil, en la major part dels casos, però també per altres nitrits. El nitrat d'amil és volàtil, la seua ingestió és mortal. * És estimulant i vasodilatador. * Produeix, als pocs segons de la inhalació, sensació d'eufòria, lleugeresa, desinhibició sexual, etc.Els efectes desapareixen ràpidament i produeixen el clàssic "baixó" amb depresió i esgotament. * Els efectes adversos són: cara i coll enrogits, cefalea, nàusees i vòmits, taquicàrdia i hipotensió ortostàtica. * Crea tolerància i dependència física.
ÉXTASI LÍQUID GHB (gamma hidroxibutirat) Líquid incolor, inodor i amb cert sabor salat. Es consumeix en pols, tabletes o líquid. Es distribueix en tubets d'assaig o en envasos de coliri. El preu oscila de 24 a 36 euros. * Produeix al.lucinacions, deliri, eufòria i efectes anestèsics. Els primers símptomes són: somnolència, hipotonia, confusió, cefalea i desequilibri. Posterioment, evoluciona cap a coma amb alteracions respiratòries severes per depresió del SNC. * El problema d'esta droga és que és líquida i la dosificació no és tan exacta com en el cas de les pastilles. * Els efectes apareixen entre 5 i 10 minuts després de la ingestió i duren d'hora i mitja a tres hores, en funció de la dosi consumida, i produeixen posteriorment un "baixó" important acompanyat de depresió i somnolència. * La sobredosificació és molt corrent i pot arribar a estat de coma i mort. ÉXTASI VEGETAL "Cloud 9" "Herbal Bliss" "Ritual Spirit" "Herbal X" "Nexus" "Nirvana plus" "fongs màgics" Productes a base de plantes, de composició molt variable. Es presenten com comprimits o càpsules de colors atractius. El preu ronda els 18 euros l'envàs de 10 comprimits. La venda es realitza per internet, correu o a Smart Shops. Les pastilles porten gravada una "e" en una cara i una papallona en l'altra. * El seu principal component és l'efedrina però conté també altres tipus de plantes com: plantes riques en cafeïna, guarana, ginseng, passiflora, kava-kava, sàlvia dels adivins, johimbe, ginkgo, i, a voltes, apareixen substàncies químiques com l-arginina, fenilalanina... * És estimulant de l'escorça nerviosa. * Junt amb alcohol potencia els efectes depresors de l'alcohol i pot arribar a produir depresió respiratòria. * El seu ús i abús pot donar lloc a: nerviosisme, tremolors, insomni, excitabilitat, cefalees, nàusees, vòmits, dolor abdominal, úlcera gastroduodenal, hemorràgies, taquicàrdia o hipertensió.

CENTRE D’INFORMACIÓ DEL MEDICAMENT Tel. 964723095 A/e: cimcs@redfarma.org

Si us plau, indiqueu la font d'on obteniu la informació.